PRIVATLIVSPOLITIK

i virksomheden “Anja Brandi – Psykomotorisk terapeut” CVR-nr. 38688413

 


Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine data eller videregive dine oplysninger uden dit samtykke. Jeg behandler kun de personoplysninger som er nødvendige for at levere dig mine ydelser. 

 

 

Personoplysninger

I virksomheden ”Anja Brandi - Psykomotorisk terapeut” indhentes de nødvendige personlige oplysninger.  Formålet er – ud fra klientens egne helbredsoplysninger og andre konkrete personoplysninger – at kunne identificere og behandle klienten med Psykomotorisk terapi, massage, fysiske øvelser mm. samt at kunne dokumentere den gennemførte behandling.

 

Beskrivelse af kategorier af anvendte personoplysninger

Følgende personlige oplysninger efterspørges:

 


Almindelige oplysninger

 Navn

Evt. Stilling/arbejdsvilkår

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse


Følsomme oplysninger

Årsag og baggrund for henvendelse

 

 

Samtykkeerklæring

Denne indhentes enten skriftligt eller mundtligt

Ved booking bekræfter klienten at have læst og accepteret information om behandling af personoplysninger.

Behandlingen af ”Almindelige personoplysninger” kræver informeret samtykke (”mundtligt eller skriftligt indforstået”), mens behandlingen af ”Følsomme personoplysninger” kræver et udtrykkeligt samtykke (”frivilligt, specifikt og informeret viljestilkendegivelse”). ”Stiltiende” eller ”indirekte” samtykke er ikke gældende.

Personen har ret til at trække sit samtykke tilbage.

Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på klientens samtykke.

 

 

Den dataansvarlige:

 

Anja Brandi – Psykomotorisk terapeut CVR 38688413

Anja Brandi Andreasen

Frejasvej 95

3600 Frederiksssund

Tlf.: +45 22626928

mail@anjabrandi.dk

 

Databehandlere:

 

EasyMe: Booking og journalsystem

Anja Brandi - psykomotorisk terapeut" anvender Easy Me som online bookingsystem til booking af tider i klinikken med dertilhørende autogenereret bekræftelse til kunden. EasyMe behandler og arkiverer journaler herunder personoplysninger

 

EasyMe ApS
Rolfsvej 37
DK-2000 Frederiksberg
Kontakt: support@easyme.biz

 

 

Dinero: Bogføringssystem

"Anja Brandi - Psykomotorisk terapeut" benytter bogføringssystemet Dinero, der opbevarer kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger benyttes til fakturering af ydelser booket af klienten.

 

Dinero Regnskab ApS
Vesterbrogade 1 L, 6. sal, 1620 København V
CVR-nr: 34731543
Kontakt: info@dinero.dk

 

 

Zettle: Betalingssystem

Anja Brandi – Psykomotorisk terapeut anvender zettle som betalingsløsning. Zettle opbevarer personlige data, der er nødvendige for at behandle betalingstransaktioner som: kortholders navn, email adresse, unik kundeidentifikation, Ordre ID, betalingskort detaljer.

 

Zettle

Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Kontakt: dataprotection@zettle.com

 

 

 

Videregivelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden klientens udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet.

Klienten har ret til at få udleveret de oplysninger, som personen selv har tilvejebragt, eller at få dem videresendt til en anden dataansvarlig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Opbevaring af personlige oplysninger

Der findes ingen personoplysninger udskrevet på papir.

”Anja Brandi – psykomotorisk terapeut” benytter bærbar pc. Jeg tilgår booking- og journalsystem samt faktureringssystem med adgangskode, som ingen andre er bekendt med. Alle oplysninger vedr. klienter er arkiveret hos ovenstående databehandlere, med hvilke jeg har databehandleraftaler.

 

Tidsfrister for sletning

Oplysninger, hvor sidste aktive dato er mere end 5 år gammel, destrueres på betryggende måde.

Er der forskningsmæssige hensyn, hvor oplysningerne indgår i anonymiseret form, eller er der verserende sager af juridisk karakter, kan oplysningerne opbevares i længere tid.

Jeg bevare kun dine data, så længe det er nødvendigt. Så snart personoplysningerne ikke længere har nogen relevans, sletter jeg dem. Har du haft et forløb hos mig, sletter jeg først dine oplysninger efter 6 måneder – for at kunne besvare eventuelle spørgsmål fra dig til forløbet.

Af hensyn til bogføringsloven opbevares alle faktureringsoplysninger i 5 år.

 

 

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 7. maj 2021